Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Hygienické vybavení / Hygienické zásobníky a dávkovače / Mechanické osvěžovače / Vůně do osvěžovače vzduchu TORK PREMIUM citrus A1
Vůně do osvěžovače vzduchu TORK PREMIUM citrus A1

Vůně do osvěžovače vzduchu TORK PREMIUM citrus A1

Číslo výrobku: 236050
Značka: TORK
235,00 Kč bez DPH / ks
284,35 Kč s DPH / ks
vůně do osvěžovače Tork - citrusová Další informace...

množství:
-
+
Skladem: >50 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Vůně do osvěžovače vzduchu TORK PREMIUM citrus A1

Tork nabízí výběr parfemovaných osvěžovačů vzduchu pro místa, kde je požadován spolehlivý, jednoduše ovladatelný výrobek. Tork Premium Airfreshener Aerosol je automatický systém osvěžování a kontroly vzduchu, který v pravidelných intervalech dávkuje do místnosti dlouhotrvající vůni. Pro zajištění toho, že Vaše toaleta zůstane svěží po celých 24 hodin nabízí Tork výběr z vůní pro osvěžovače vzduchu pro místa, na kterých potřebujete spolehlivé, jednoduše udržovatelné výrobky. Vůně do osvěžovače Tork - citrusová. Eliminuje nepříjemný zápach: příjemnější toalety. Svěží: 24 hodin denně.

 

Výstražným symbolem 

Nebezpečnosti

Signálním slovem 

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H222,H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C 


Užitek: vůně do osvěžovače Tork - citrusová
Obsah: 75ml = 3000 dávek
Systém: A1
Váha: 0.10 kg
Značka: TORK
EAN kód:7322540030082
Číslo výrobku: 236050

Dokumenty k produktu Vůně do osvěžovače vzduchu TORK PREMIUM citrus A1

BL_236050.pdf BL_236050.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Vůně do osvěžovače vzduchu TORK PREMIUM citrus A1

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Vůně do osvěžovače vzduchu TORK PREMIUM citrus A1


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.