Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.


Ekologické značky - CERTIFIKÁTY.

29. července 2019

Zjistíte, že řada produktů, které nabízíme jako jsou např. zn. Tork, Celtex, Infibra a Ecolab je opatřena ekologickými značkami, takže na první pohled uvidíte, že splňují ty nejvyšší nezávislé normy trvale udržitelného rozvoje.

ZNAČKA EU Ecolabel

 

Program udělování ekologických značek Evropské unie pro produkty, které splňují vysoké ekologické normy. V případě hygienického papíru to znamená, že je vyroben z recyklované vlákniny, případně z nerecyklované vlákniny pocházející ze 100% udržitelně spravovaných lesů.

ZNAČKA NORDIC ECOLABEL

Ekologická značka Nordic Ecolabel (nebo také Swan Ecolabel) je společná ekologická značka pro severské státy Evropy jako Norsko, Dánsko, Finsko, Švědsko a Island. Cílem Nordic Eco-label a všech ekoznaček je udržitelná společnost prostřednictvím udržitelné spotřeby. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, je důležité, aby si spotřebitelé vybírali výrobky označené ekoznačkou.

Swan je oficiální Nordic Eco-label, zavedená Severskou radou ministrů. Jejím cílem je poskytnout informace pro spotřebitele, které jim umožní vybrat produkty, které jsou nejméně škodlivé pro životní prostředí. Zaměřuje se na druhy produktů, které jsou pro spotřebitele důležité.

Kritéria jsou založena na vyhodnocení dopadů na životní prostředí během celého životního cyklu výrobků. Existují specifické požadavky zaměřené na snižování faktorů, které jsou považovány za škodlivé pro životní prostředí. Kritéria jsou aktualizována každé tři roky s cílem zohlednit nové poznatky a výrobní metody

ZNAČKA FSC - Forest Stewardship Council

  

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.

Certifikace FSC představuje důvěryhodný systém 1. lesní certifikace a 2. certifikace zpracovatelského řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace.

  1. Lesní certifikací systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zda-li je obhospodařován v souladu se standardem FCS. Jestliže tomu tak je, má vlastník lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu. Rozloha lesů certifikovaných systémem FSC velmi rychle roste. V srpnu 2017 bylo celkem certifikováno přes 198 milionů hektarů lesa v 84 zemích světa. Z toho zhruba polovina rozlohy připadá na Evropu.
  2. Prostřednictvím certifikace zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce (C-o-C, chain of custody) je možno zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů s certifikátem FSC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů.

Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

CERTIFIKACE LESŮ - PEFC

PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů. Standardy hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni. Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

JAK PEFC FUNGUJE?

PEFC prostřednictvím podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích zabezpečuje v celém dodavatelském řetězci lesních produktů, že dřevo a produkty lesa jsou produkovány za dodržování nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů. Díky značce PEFC dokáží zákazníci a spotřebitelé identifikovat výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

"Díky značce PEFC si zákazníci a spotřebitelé mohou zvolit výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem."

"Požadavky PEFC vycházejí z mezinárodně uznávaných pravidel na trvale udržitelné obhospodařování lesů."

"Prostřednictvím jedinečného mechanismu poskytuje PEFC možnost pro malé vlastníky lesů a společenství účastnit se procesu certifikace."

STYK S POTRAVINAMI - Food contact approved 47008 U 18


Tento výrobek, dle potvrzení třetí stranou, splňuje zákonem stanovené požadavky kladené na materiály přicházející do styku s potravinami. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.

ISEGA Certifikát

Vhodnost výrobků pro použití v potravinářském průmyslu.

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO

Dermatologically tested na obalu zdůrazňuje, že výrobky jsou pro pokožku bezpečné a jsou provedeny testy na kožní dráždivost.

PLASTIC FREE - BEZ PLASTŮ

 Všechny výrobky takto označeny jsou vyráběny bez použití plastu, tak aby byla zachována jejich udržitelnost a jsou eco-friendly.

BIOLOGICKÁ METODA ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Biodegradací se obecně rozumí biologické odbourávání organických látek. Je to speciální případ degradace, při níž dochází k rozkladu polymerů působením biologických činitelů. Tento proces využívá přírodní bakteriální kmeny, které umožňují přirozený rozklad kontaminantu a to až na neškodné produkty - oxid uhličitý a vodu. Jde o speciální bakterie, které jsou schopny zpracovat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Známá je biodegradace mikroorganizmy, hlodavci a hmyzem. Při rozkladu látek s obsahem proteinů dochází k hnití. 

OK CERTIFIKACE NA BILOGICKÉ BÁZI

Certifikace na biologické bázi, nabízená společností TÜV AUSTRIA a založený společností Vinçotte, používá hvězdicový systém k označení biologického obsahu certifikovaného produktu - čím více hvězdiček, tím vyšší je obsah na biologické bázi. Tento program označování se vztahuje na základnísuroviny/meziprodukty a hotové výrobky s nejméně 30% celkového uhlíku a 20% obsahem uhlíku na biologické bázi. Biologická certifikace, která je platná po dobu pěti let, nemá žádný vliv na kompostovatelnost nebo biologickou rozložitelnost produktu.

Jednohvězdičkový produkt na biologické bázi má obsah mezi 20% a 40%, zatímco čtyřhvězdičkový certifikovaný produkt má obsah na biologické bázi vyšší než 80%.

TECHNOLOGIE Flutech®

Flutech® je vynikající volbou v boji proti úcpávaní odpadů toalet a umyvadel. Tato exkluzivní technologie výrobce umožňuje, aby se všechny toaletní papíry ze 100% celulózy a papírové ručníky hydrosol rozpustily ve vodě během 9 sekund bez použití enzymů. Inovativní formule Flutech® garantuje dokonalé rozpuštění papíru pro maximální servis hygieny a bezpečí na veřejných toaletách a v umývárnách.

QuickDry LOGO

 

Papírové utěrky s QuickDry kvalitou jsou pevnější za mokra a absorbují více vody než běžné papírové utěrky. Šetří čas, peníze, spotřebu.

Zastavme změnu klimatu na naší paletě

Logo poukazuje na globální problém změny klimatu na naší planetě a jeho vliv na budoucnost. Výrobky takto označené jsou ekologické, šetrné k životnímu prostředí a jsou vyrobeny s respektem k životnímu prostředí.

Princip a certifikace HACCP

Certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, zaručuje, že systém řízení kvality výroby a zdravotní nezávadnosti výrobku je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy HACCP.

NSF produktová certifikace pro potravinářství

NSF organizace certifikuje výrobky pro bezpečné použití v potravinářství. NSF testuje produkty a analyzuje materiály, vzhledem k závazku vůči ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí certifikační proces NSF není žádnou jednorázovou záležitostí. Zahrnuje pravidelné kontroly na místě výrobních zařízení a pravidelné opakované testování produktů k zaručení těch nejvyšších standardů. Každý produkt je před jeho samotnou certifikací pečlivě vyhodnocen.

CERTIFIKÁT ECARF

 

Tento certifikát uvedený na obalu výrobku jasně naznačuje spotřebiteli, že výrobek, nebo služba je zvláště vhodný pro alergiky a splňuje přísná kritéria kladená na jakost výrobku

VÝSTRAŽNÝ SYMBOL NEBEZPEČNOSTI

Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na štítku, který sestává z výstražného znaku a specifických barev a jehož účelem je upozornit na to, jakým způsobem může daná látka nebo směs poškozovat naše zdraví nebo životní prostředí. 

zdroj https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/clp-pictograms