Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.STAR Čistič uni alkoholový 5l

STAR Čistič uni alkoholový 5l

Číslo výrobku: 317300
Značka: LARI CZ s.r.o.
278,00 Kč bez DPH / ks
336,38 Kč s DPH / ks
Star květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu STAR Čistič uni alkoholový 5l

NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Star květina parfém 5l univerzální čistič na podlahy, je koncentrovaný parfémovaný prostředek určený k základnímu čištění všech vodou omyvatelných povrchů - dlažby, PVC, linolea, lakované parkety, laminátové povrchy a další. Koncentrát - neutrální, pH 5-7.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

Více informací v sekci DOKUMENTY -> Bezpečnostní List

Užitek: Star květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ.
Obsah: 5l
Značka: LARI CZ s.r.o.
EAN kód:1003605
Číslo výrobku: 317300

Dokumenty k produktu STAR Čistič uni alkoholový 5l

bl_star_profi uklid_univerzalni cisitc alkohlovy_180219.pdf bl_star_profi uklid_univerzalni cisitc alkohlovy_180219.pdf

Položit prodejci otázku k produktu STAR Čistič uni alkoholový 5l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu STAR Čistič uni alkoholový 5l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.