Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Průmyslové utěrky,stojany,abraziva / Průmyslová mycí abraziva / Mycí pasta na ruce Vakavo Green 500G zelená
Mycí pasta na ruce Vakavo Green 500G zelená

Mycí pasta na ruce Vakavo Green 500G zelená

Číslo výrobku: 970002
Značka: Cleamen
30,72 Kč bez DPH / ks
37,17 Kč s DPH / ks
mycí pasta na ruce Isofa Eco 500gr Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu Mycí pasta na ruce Vakavo Green 500G zelená

Speciální mycí pasta na ruce, obsahující šetrná přírodní abraziva a aktivní látky se schopností rychle odstranit nečistoty z vašich rukou.

· Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Žádná nebezpečí, která je třeba zvlášť uvádět. Mějte prosím na zřeteli informace uvedené v tomto
bezpečnostním listu.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
· Prvky označení
· Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
· S-věty:
25 Zamezte styku s očima.
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
64 Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).
· Zvláštní označení určitých přípravků:
Obsahuje Parfum 31 - směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
· Další údaje:
Obsahuje Parfum 31 - směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
· Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

Užitek: mycí pasta na ruce Isofa Eco 500gr
Obsah: 500gr
Barva: zelená
Váha: 0.50 kg
Značka: Cleamen
EAN kód:8594011500380
Číslo výrobku: 970002

Dokumenty k produktu Mycí pasta na ruce Vakavo Green 500G zelená

BLCZ_ISOFA_100_PRO_DZ.pdf BLCZ_ISOFA_100_PRO_DZ.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Mycí pasta na ruce Vakavo Green 500G zelená

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Mycí pasta na ruce Vakavo Green 500G zelená


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.