Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.



LARI CZ / Katalog / Zdravotnictví a dezinfekce / Dezinfekce pro zdravotnictví / Dezinfekce rukou a pokožky / Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% 250ml
Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% 250ml

Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% 250ml

Číslo výrobku: 3121840
144,00 Kč bez DPH / ks
174,24 Kč s DPH / ks
Vysoce účinný přípravek pro dezinfekci pokožky, který nabízí okamžité a navíc reziduální působení, transparentní, určený k okamžitému použití, neředí se. Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 6 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% 250ml

Vysoce účinný přípravek pro dezinfekci pokožky, který nabízí okamžité a navíc reziduální působení, transparentní, určený k okamžitému použití, neředí se.
Působení je založeno na kombinaci chlorhexidin diglukonátu a vysokého obsahu etanolu, chrání spolehlivě, rychle a dlouhodobě. Přípravek je klasifikován jako biocid. Pouze pro profesionální použití. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Doporučuje se pro aplikaci na pokožku před invazivními zákroky, pro předoperační vyšetření. Dále jej lze použít rovněž ve spojení s použitím žilního katetru, rovněž před odběry krve, aplikací injekcí, punkcí, očkováním, akupunkturou, biopsiemi nejrůznějšího druhu, aj. Přípravek aplikujte přímo, na pokožku, nebo na jednorázový sterilní tampon, s jehož pomocí pokožku důkladně potřete. Dezinfekci nechejte zaschnout a neoplachujte ji.
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Hořlavé kapaliny, Kategorie 2 H225
Podráždění očí, Kategorie 2 H319
2.2 Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly
nebezpečnosti
:
Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti
: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné
zacházení
: Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Užitek: Vysoce účinný přípravek pro dezinfekci pokožky, který nabízí okamžité a navíc reziduální působení, transparentní, určený k okamžitému použití, neředí se.
Obsah: 250ml
Barva: žlutá
EAN kód:4028163061597
Číslo výrobku: 3121840

Dokumenty k produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% 250ml

CITROCLOREX 2 PERCENT (1).pdf CITROCLOREX 2 PERCENT (1).pdf

Položit prodejci otázku k produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% 250ml

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% 250ml


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.