Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Úklidová chemie a vůně / Pracovní a úklidová chemie / Prostředky na úklid prachu / Cleamen 100/200 generální úklid, pro přímé použití 550 ml - 1ks
Cleamen 100/200 generální úklid, pro přímé použití 550 ml - 1ks

Cleamen 100/200 generální úklid, pro přímé použití 550 ml - 1ks

Číslo výrobku: 80100A
Značka: Cleamen
Balení obsahuje: 550ml
59,80 Kč bez DPH / ks
72,36 Kč s DPH / ks
Vhodný na úklid všech typů voděodolných povrchů, obkladů, stěn, dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových, nerezových i skleněných ploch. Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 12 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Cleamen 100/200 generální úklid, pro přímé použití 550 ml - 1ks

​Pěnivý a velmi parfemovaný čisticí prostředek pro všestranné denní čištění všech ploch určený k přímému použití bez ředění. Je určen pro mytí sprejovou metodou. Mycí roztok aplikujte postřikem na čištěné plochy nebo do čisticí utěrky.
Signální slovo
Varování Složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Standardní věty o nebezpečnosti
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P333+P313
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Doplňující informace na štítku
Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.
Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE

Užitek: Vhodný na úklid všech typů voděodolných povrchů, obkladů, stěn, dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových, nerezových i skleněných ploch.
Váha: 1.00 kg
Značka: Cleamen
EAN kód:8595683803373
Číslo výrobku: 80100A

Dokumenty k produktu Cleamen 100/200 generální úklid, pro přímé použití 550 ml - 1ks

BEZPEČNOSTNI_LIST_CLEAMEN_100_200_A.pdf BEZPEČNOSTNI_LIST_CLEAMEN_100_200_A.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Cleamen 100/200 generální úklid, pro přímé použití 550 ml - 1ks

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Cleamen 100/200 generální úklid, pro přímé použití 550 ml - 1ks


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.