DEZINFEKCE PROTI INFEKCÍM PRO VÁS STÁLE DOSKLADŇUJEME, INFO O AKTUÁLNÍ DOSTUPNOSTI POSKYTUJEME NA lari@lari.cz.

LARI CZ hygienické systémy / Katalog / HoReCa Gastro Food / Doplňky do kuchyně / Dezinfekce pro gastro / Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l
Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

Číslo výrobku: 9073860
Značka: ECOLAB
Balení obsahuje: 1ks
544,00 Kč bez DPH / ks
658,24 Kč s DPH / ks
vysoce účinný alkalický čistící a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 4 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

vysoce účinný alkalický čistící a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ

NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Vysoce účinný alkalický čisticí a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. Vhodný pro mytí a dezinfekci podlah v kuchyňských a potravinářských provozech. Spektrum účinnosti: baktericidní a fungicidní. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Náklady na 1l pracovního roztoku od 0,48 Kč.
Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti
: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození
očí.
Pokyny pro bezpečné
zacházení
: Prevence:
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/
obličejový štít.
Opatření:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo
osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Barva: modrá
Užitek: vysoce účinný alkalický čistící a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ
Obsah: 5l
Čárový kód/EAN:4028159073870

Dokumenty k produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

BACFORCE.pdf BACFORCE.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím napište svůj dotaz.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.
To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.