Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Úklidová chemie a vůně / Pracovní a úklidová chemie / Přípravky pro GASTRO / Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l
Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

Číslo výrobku: 9073860
Balení obsahuje: 1ks
766,00 Kč bez DPH / ks
926,86 Kč s DPH / ks
vysoce účinný alkalický čistící a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Vysoce účinný alkalický čisticí a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. Vhodný pro mytí a dezinfekci podlah v kuchyňských a potravinářských provozech. Spektrum účinnosti: baktericidní a fungicidní. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Náklady na 1l pracovního roztoku od 0,48 Kč.
Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti
: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození
očí.
Pokyny pro bezpečné
zacházení
: Prevence:
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/
obličejový štít.
Opatření:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo
osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Užitek: vysoce účinný alkalický čistící a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ
Obsah: 5l
Barva: modrá
EAN kód:4028159073870
Číslo výrobku: 9073860

Dokumenty k produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

BACFORCE.pdf BACFORCE.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Alkalický dezinfekční přípravek do potravinářského provozu BacForce EL900 5l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.