Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.SAVO WC aktive gel oceán 700ml

SAVO WC aktive gel oceán 700ml

Číslo výrobku: 972043
Značka: UNILEVER
49,00 Kč bez DPH / ks
59,29 Kč s DPH / ks
Savo WC čistič, s vůní oceánu Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 13 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu SAVO WC aktive gel oceán 700ml

Savo je dezinfekční přípravek na toalety a odstraňuje 99,9 % bakterií. Toaletu udržuje zářivě bílou a bez usazenin. Jeho účinné složení odstraňuje zanesenou špínu, viry a mikroskopické houby. Vůně louky zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

 

UPOZORNĚNÍ: Nepřelévejte do žádné jiné láhve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte 

NEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. 

Obsahuje: kyselina amidosírová; peroxid vodíku; Ethanol, 2,2"""-iminobis-, N-(hydrogenované lojové alkyl)deriváty. Uchovávejte mimo dosah dět. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Složení: Dezinfekční látka: peroxid vodíku 2 g/100 g. Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky. Bělící činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku). Parfum. CLP Regulation.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnostni: 

- Může být korozivní pro kovy. 

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

 

 

 

Užitek: Savo WC čistič, s vůní oceánu
Obsah: 750ml
Značka: UNILEVER
EAN kód:8710908072352
Číslo výrobku: 972043

Dokumenty k produktu SAVO WC aktive gel oceán 700ml

savo_wc_ocean_BL.pdf savo_wc_ocean_BL.pdf

Položit prodejci otázku k produktu SAVO WC aktive gel oceán 700ml

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu SAVO WC aktive gel oceán 700ml


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.