Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / AKCE/SLEVY NOVINKY / NOVINKY / NOVINKY mýdla a dezinfekce / Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks
Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks
Novinka

Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks

Číslo výrobku: 424105
Značka: TORK
Balení obsahuje: 1ks
340,00 Kč bez DPH / ks
411,40 Kč s DPH / ks
Gelová bezoplachová dezinfekce rukou Tork, jedna dávka=1ml, počet dávek 1000, jednorázová láhev včetně dávkovací pumpičky, 6ks/krt. Další informace...

množství:
-
+
Skladem: >50 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks

Braňte se virům pomocí vysoce účinného dezinfekčního prostředku na ruce Tork Alcohol Gel s 80% denaturovaného alkoholu. Rychle dezinfikuje ruce. Speciálně vyvinuté pro časté použití, prokázané jako bezpečné pro pokožku a zároveň nezanechává lepivý pocit. Ideální pro zdravotnictví. Vhodný pro dávkovače mýdla Tork S4.
Informace o produktu:
- Účinný proti řadě problémových organismů - odpovídá normám EN 1500, EN 12791 a EN 14476 (všechny obalené viry, jako jsou: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, chřipka H1N1, H5N1 atd. A rotaviry a Noroviry).
- Hydratujte pokožku bez lepivých zbytků. Osvědčený jemný a bezpečný pro pokožku.
- Certifikovaná snadná údržba a intuitivní doplňování za méně než 10 sekund.
- Splňuje normy: EN1500,12791,13727,1276,1275,13624,1650,14348,14476 (Všechny známé Rotaviry a Noroviry).

 

Výstražným symbolem 

Nebezpečnosti

Signálním slovem 

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu
P501 Likvidace obsah a obal až autorizované zařízení na likvidaci odpadu 


Užitek: Gelová bezoplachová dezinfekce rukou Tork, jedna dávka=1ml, počet dávek 1000, jednorázová láhev včetně dávkovací pumpičky, 6ks/krt.
Materiál: Bezoplachová dezinfekce, EN1500, EN12791
Obsah: 1000ml
Barva: čirá
Systém: S4
Váha: 0.91 kg
Značka: TORK
EAN kód:7322541336060
Číslo výrobku: 424105

Dokumenty k produktu Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks

CZ_HandSanitizing_Poster.pdf CZ_HandSanitizing_Poster.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

Související zboží k produktu Gelový dezinfekční prostředek TORK Premium Alcohol 1000ml S4 - 1ks

Navštívené produkty