Připravujeme pro vás spoustu NOVINEK, navštivte náš BLOG a dozvíte se více. 


LARI CZ / Katalog / Úklidová chemie a vůně / Pracovní a úklidová chemie / Přípravky pro GASTRO / Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l
Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

Číslo výrobku: 981001
Značka: INTERCHEM
97,00 Kč bez DPH / ks
117,37 Kč s DPH / ks
Koncentrovaný detergent pro ruční mytí nádobí. Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 6 ks


Informace produktu Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

Jemný, trojnásobně koncentrovaný čistící přípravek na nádobí. Nepoškozuje pokožku a nemění PH. Doporučené dávkování: Zřeďte v poměru ku 0.5% vody na mírně špinavé nádobí a v poměru ku 0.8% na velmi špinavé nádobí.
Použití: Špinavé nádobí umyjte houbou a poté důkladně opláchněte vodou.

 

Bezpečnostní pokyny
icon_hazard
Signální slovo (CLP čl. 20)

Varování


Informace o nebezpečnosti (věty H)

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

 

 

Užitek: Koncentrovaný detergent pro ruční mytí nádobí.
Obsah: 1l
Značka: INTERCHEM
Čárový kód/EAN:8007134994283
Číslo výrobku: 981001

Položit prodejci otázku k produktu Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.