Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Úklidová chemie a vůně / Pracovní a úklidová chemie / Přípravky pro GASTRO / Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l
Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

Číslo výrobku: 981001
Značka: INTERCHEM
97,00 Kč bez DPH / ks
117,37 Kč s DPH / ks
Koncentrovaný detergent pro ruční mytí nádobí. Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 22 ks


Informace produktu Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

Jemný, trojnásobně koncentrovaný čistící přípravek na nádobí. Nepoškozuje pokožku a nemění PH. Doporučené dávkování: Zřeďte v poměru ku 0.5% vody na mírně špinavé nádobí a v poměru ku 0.8% na velmi špinavé nádobí.
Použití: Špinavé nádobí umyjte houbou a poté důkladně opláchněte vodou.

 

Bezpečnostní pokyny
icon_hazard
Signální slovo (CLP čl. 20)

Varování


Informace o nebezpečnosti (věty H)

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

 

 

Užitek: Koncentrovaný detergent pro ruční mytí nádobí.
Obsah: 1l
Značka: INTERCHEM
EAN kód:8007134994283
Číslo výrobku: 981001

Dokumenty k produktu Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

Verde_Eco_Piatti.pdf Verde_Eco_Piatti.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Detergent pro ruční mytí nádobí VERDE ECO PIATTI 1l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.