Dezinfekce na ruce a povrchy skladem. Akce 20% sleva na stolní ubrousky v kategorii HoRECa gastro food.

Opatření pro předcházení infekcí - nový KORONAVIRUS 2019 nCoV.

5. února 2020

Důležité informace nejen pro oblast zdravotnictví, ale i širokou veřejnost.

Preventivní opatření, chránící širokou veřejnost, ale i všechny pacienty a zdravotnický personál ve zdravotmických zařízeních, musí být nastavena standardně a musí být bez výjimky dodržována. V případě kontaktu s člověkem s podezřením na nákazu nebo s potvrzenou nákazou virem 2019-nCoV, musí být zavedena speciální zesílená opatření.
Dne 31. prosince 2019, informovaly čínské úřady WHO o několika případech pneumonie ve městě Wu-Chan provincie Hubei, Čína. Dne 7. ledna 2020 byl identifikován nový koronavirus s názvem “2019-nCoV”. Od té doby sev různých zemích objevilo mnoho případů a byl prokázán přenos z člověka na člověka. Probíhají celosvětová šetření s cílem získat o tomto novém viru další poznatky.
 
OBECNÉ IFNORMACE:
 
ROD:           
Nový koronavirus (2019-nCoV). Odlišný od virů SARS-CoV a MERS-CoV. Obalený RNA virus z čeledi Coronaviridae
PŘENOS:
- Přenos z člověka na člověka přímým kontaktem rukou nebo přenosem vzduchem prostřednictvím aerosolu.
- Přenos kontaktem s infikovanými zvířaty.
PŘÍZNAKY:
- Respirační příznaky, horečka, kašel, dušnost a dýchací obtíže.
- Ve vážnějších případech může infekce způsobit zápal plic, těžký akutní respirační syndrom, selhání ledvin a dokonce smrt.
INKUBAČNÍ DOBA:
- 7 až 14 dnů
DOPORUČENÁ ÚČINNOST DEZ. RPOSTŘEDKŮ:
Virucidní účinnost proti obaleným virům podle standardu EN 14476 na virus vaccinia nebo dle metodiky DVV – účinnost proti obaleným virům.
 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI VZNIKU A ŠÍŘENÍ NÁKAZY:
 
- PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST A PACIENTY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dezinfekce rukou dezinfekčním přípravkem na bázi alkoholu.
 
 - PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
•Důsledně dodržovat zásady hygieny rukou, mýt si důkladně ruce mýdlem
•Používat dýchací ochrannou masku, EU FFP2 nebo ekvivalent.
•Používat jednorázové pláště.
•Chránit oči (proti aerosolu, vznikajícím při ošetřování pacientů).
•Pravidelně čistit a dezinfikovat plochy, přicházející do stykus pacientem, povrchy s častou frekvencí dotyku.
- kašlat do jednorázového kapesníku nebo rukávu
nezdržovat se v místech s větším počtem osob
 
- PRO PACIENTY S PODEZŘENÍM NA NÁKAZU (kašel+horečka)
Používat dýchací ochrannou masku. Pacienta s podezřením na nákazu virem umístit na izolaci.
 
DOPORUČENÉ PRODUKTY:*
*Všechny produkty musí být prokazatelně účinné proti obaleným virům dle EN 14476 (vaccinia) nebo metody DVV (vaccinia, BVDV)