Hygienické uzavřené papírové kapsičky naleznete v kategorii HoReCa Gastro Food - 100% hygiena zaručena!

LARI CZ hygienické systémy / Katalog / Zdravotnictví Mediprogram / Dezinfekce pro zdravotnictví / Dezinfekce proti infekcím / Gelový dezinfekční přípravek na ruce Spirigel complete 750ml
Gelový dezinfekční přípravek na ruce Spirigel complete 750ml
Novinka

Gelový dezinfekční přípravek na ruce Spirigel complete 750ml

Číslo výrobku: 9086391
Značka: ECOLAB
259,00 Kč bez DPH / ks
313,39 Kč s DPH / ks
Spirigel complete gelový dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu Gelový dezinfekční přípravek na ruce Spirigel complete 750ml

Spirigel complete gelový dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu o obsahu 750ml, je bezbarvý a bezoplachový. Určeno pro rychlou dezinfekci fyzicky čistých rukou, v souladu s EN 1500. Vzduchotěsné balení produktů nenabízí jen snadnou recyklaci, ale stlačitelné obaly umožňují vyčerpat až 99% prostředku a zabraňují tak plýtvání. Protiodkapávací pumpička použitá v dávkovači Nexa vztahuje zpět veškeré přebytky produktu a pomáhá tak předcházet uklouznutí a pádům a plýtvání prostředky. Určeno pro dávkovač Nexa a sanitační stanice Nexa.
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Hořlavé kapaliny, Kategorie 2 H225
Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.
2.2 Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly
nebezpečnosti
:
Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti
: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné
zacházení
: Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Barva: čirá
Užitek: Spirigel complete gelový dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu
Obsah: 750ml
Čárový kód/EAN:1222222222222222222

Dokumenty k produktu Gelový dezinfekční přípravek na ruce Spirigel complete 750ml

SPIRIGEL COMPLETE (1).pdf SPIRIGEL COMPLETE (1).pdf

Položit prodejci otázku k produktu Gelový dezinfekční přípravek na ruce Spirigel complete 750ml

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Gelový dezinfekční přípravek na ruce Spirigel complete 750ml


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.